Vardagar 7-17Ring oss på: 0520-29 00 30

Bromsar

Bromssystemet är av naturliga skäl ett av de viktigaste säkerhetssystemen i alla bilar, i alla moderna bilar består det av ett tvåkretssystem som innebär att om t.ex. ett bromsrör brister så finns det alltid bromsverkan om än nedsatt sådan så att man kan få stopp på bilen (tvåkretssystem är lagstadgat i Sverige på alla bilar tillverkade efter 1972).


I princip finns det tre olika bromssystem på fordon, hydrauliska, mekaniska och elektriska där hydrauliska är det klart vanligast förekommande på personbilar medans tyngre fordon oftast använder sig av elektriska bromsar.

Hydrauliska bromsar
I ett hydrauliskt system överförs kraften från bromspedalen/huvudbromscylindern till hjulcylindern via bromsvätska genom bromsrör/slangar som pressar ihop bromsbeläggen mot en bromsskiva eller bromsbackar mot insidan av en bromstrumma.

Mekaniska bromsar
Bromskraften överförs via stag eller wirar istället för via vätska i bromsrör, i övrigt fungerar hydraul och mekanisk broms på samma sätt. Mekaniska bromsar används ofta till parkeringsbromsen.

Elektriska bromsar
Elektriska bromsar fungerar kortfattat som så att en dator känner av bromspedalens läge som sedan styr modulatorer som släpper fram rätt mängd tryckluft för att styra inbromsningen.
Elektriska bromsar används nästan enbart på tunga fordon.

Oavsett vilket bromssystem det gäller kan vi reparera dem och använder oss då enbart av delar av mycket hög kvalité då bromssystemet som sagt är bilens viktigaste säkerhetssystem.

Testa bromsarna
För att testa bromsarna, tryck ner bromspedalen hårt i cirka 10-15 sekunder och notera om något av följande förekommer.

  • Om bromsen tar långt ner tyder det på att bromsvätska behöver fyllas på.
  • Skulle pedalen försätta att sjunka långsamt, är det förmodligen ett läckage i bromssystemet och är mycket trafikfarlig. Detta bör åtgärdats omedelbart.
  • Känns pedalen en aning fjädrande/svampig kan det ha kommit in luft i bromssystemet.
  • Pumpa bromspedalen när motor inte är igång tills pedalen känns stum. Sedan håller man ett konstant tryck på bromspedalen samtidigt som motorn startas. Bromspedalen skall då sjunka ned en bit om bromsservon fungerar korrekt.